Polsko-angielski słownik terminów prawnych „PolTerm” z definicjami
 

Słownik powstał jako produkt uboczny prac translacyjnych i termino-logicznych prowadzonych przez Wydawnictwo Translegis (d. Wydawnictwo TEPIS) przez ponad dwadzieścia lat w zakresie tłumaczenia aktów prawa polskiego na język angielski począwszy od 1990 roku.

Przygotowanie tłumaczeń do publikacji wymagało stworzenia szczegółowych zasad ich preedycji i postedycji w procesie ich regularnego aktualizowania w zbiorze The Polish Law Collection, obejmującym ok. 50 przetłumaczonych polskich aktów prawnych. W celu zapewnienia spójności terminologicznej w tłumaczeniu stworzono polsko-angielską bazę terminologiczną „PolTerm”, która stanowi trzon Słownika. Terminy pojęć polskiego prawa cywilnego i handlowego pochodzą z około 50 ustaw takich jak Kodeks cywilny, Kodeks pracy, Kodeks spółek handlowych, Ordynacja podatkowa i innych ustaw podatkowych. Decyzje dotyczące strategii tłumaczenia i wyboru terminów anglojęzycznych były konsultowane z wybitnymi prawnikami i ekonomistami.

Oprócz polskich terminów i ich angielskich odpowiedników czytelnik znajdzie definicje tych pojęć wyekstrahowane z ustaw w języku polskim i angielskim, co pomoże nie tylko tłumaczowi zrozumieć ich treść, ale i prawnikowi ułatwi posługiwanie się językiem angielskim w zakresie prawa polskiego.

  

Tomasz Borkowski Dr Tomasz Borkowski, absolwent Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, terminolog Wydawnictwa Translegis, zajmuje się preedycją i postedycją cyklicznie aktualizowanych tłumaczeń polskich aktów prawnych zamieszczanych w zbiorze The Polish Law Collection, a także budową i rozwijaniem bazy danych terminologicznych Polterm. W Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej UW i w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie prowadzi wykłady nt. tłumaczenia prawniczego oraz nauki obsługi oprogramowania wspomagającego tłumaczenie.

 

POLSKO-ANGIELSKI SŁOWNIK TERMINÓW PRAWNYCH POLTERM Z DEFINICJAMI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ TO:

  • Pierwszy polsko-angielski słownik terminów prawnych w brzmieniu stosowanym wyłącznie w ustawodawstwie w odróżnieniu od rejestru prasowego i innych
  • Słownik zawiera ponad 13500 haseł oraz ok. 1000 definicji terminów prawnych w języku polskim przetłumaczonych na język angielski, a także 1000 oryginalnych kontekstów terminów zdefiniowanych z tekstów prawnych wraz z ich tłumaczeniami
  • Definicje są w głównej mierze oparte na tekstach prawnych oraz na doktrynie
  • Pierwszy słownik, który obejmuje również oryginalne definicje niektórych ekwiwalentów angielskich, oparte przede wszystkim na prawie unijnym
  • Pierwszy słownik odzwierciedlający w wysokim stopniu harmonizacyjny kontekst tworzenia polskiego prawa w procesie integracji europejskiej

Wersja demo

Alfabetyczny spis haseł:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z